THÔNG TIN DỰ ÁN

Đối tượng và điều kiện mua căn hộ First HomeCăn Hộ First Home – Dưới đây là những cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo cho khách hàng là người dân, cán bộ công nhân viên chức nhà nước có đủ điều kiện để mua, thuê căn hộ nhà ở xã hội tại địa phương mình cư trú

CĂN CỨ PHÁP LÝ - Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04 năm 2009 của Thủ Tướng chính phủ ban hành một số cơ chế , chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị ; Thông tư 36/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc bán , cho thuê , cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị …

I.ĐỐI TƯỢNG MUA CĂN HỘ FIRST HOME :

Là hộ gia đình có ít nhất 01 người hoặc cá nhân ( hộ độc thân ) thuộc đối tượng sau đây:

 • Công chức, viên chức, cán bộ  hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước ( NN ), Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân ( kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định ).
 • Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật ( kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định ); người lao động tự do, kinh doanh cá thể có thu nhập đảm bảo để thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định.
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị NN thu hồi nhà ở, đất ở để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp đã được bồi thường bằng tiền theo quy định của pháp luật mà không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở.  

II. ĐIỀU KIỆN MUA CĂN HỘ FIRST HOME :

Đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây :

1. Chưa có nhà ở hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích ( DT ) quá chật chội, cụ thể là:

 • Đối tượng là người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình mà phải ở nhờ, thuê, mượn nhà ở của người khác; có nhà ở nhưng thuộc diện bị NN thu hồi để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành, đã được bồi thường bằng tiền mà không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
 • Là người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng DT quá chật chội, đã được cơ quan NN có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc có nhà ở đảm bảo đủ điều kiện để được cơ quan NN có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai. Cụ thể là:

       Người có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng DT nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 5m2 sử dụng/ người;

       Người có nhà ở riêng lẻ, nhưng DT nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 5m2 sử dụng/ người và DT khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn DT đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng  theo quy định của UBND cấp tỉnh.

2. Chưa được NN hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức, cụ thể là:

 • Người chưa được NN giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Người chưa được thuê nhà ở thuộc sở hữu NN, chưa được mua nhà ở thuộc sở hữu NN theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 • Người chưa được thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
 • Người chưa được tặng nhà tình thương, tình nghĩa.
 • Người chưa được NN bồi thường bằng nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi NN thu hồi đất, thực hiện cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp (đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 36.2009).
 • Người chưa được NN hỗ trợ cải thiện nhà ở thông qua các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các trường hợp có nhu cầu mua và thuê mua nhà ở thu nhập thấp thì phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án. Trường hợp đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở.

4. Có mức thu nhập hàng tháng ( tính bình quân theo đầu người ) dưới mức bình quân của địa phương theo quy định của UBND cấp tỉnh ( không tính số tiền được bồi thường vào mức thu nhập hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư 36.2009 ).    


LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

An Quang Tiến - Chuyên viên tư vấn bất động sản - 0938857782

SKYPE

NHÀ ĐẤT ĐANG GIAO DỊCH

TIN TỨC MỚI NHẤT